Peho Coffee

"Bodej ostrým koncem"

"Projekt 35"
Experimentální cvičení  na stresové situace, správná rozhodnutí a dobrou paměť 
Téma  "Bodej ostrým koncem" - Mužeš točit, jen, 35 minut.
Autor: Oliver Beaujard
Fotka: Tomáš Šťastný

Oliver Beaujard

Komentáře