Zde Odstříhnout

Odpojte se od vnímání reálné roviny.

Obrazy jsem se snažil zachytit sílu okamžiku od chvíle, kdy se odehrál, až do doby, kdy jsem obraz namaloval. Kontrast okamžité reakce a pozdějšího přehrávání si události. Pokaždé, když se člověku něco stane a později na to vzpomíná, tak má určitou představu o situaci založenou na jeho dominantním smyslu, doplněnou o emoce, které převažovaly ve „znovuvyvolávaném“ zážitku. Když člověk odřízne od této v hlavě přehrávané „události“ popisnost dominantního smyslu, zůstane mu jenom čistý výtěžek emocí, které prožil v tu danouc chvíli a promítne se do něj i náhled díky časovému odstupu. Vznikne vizuální zápis emocí pro tento specifický okamžik.
 
 
 
 
/uploads/media/82/stmtedrc5f.jpg//uploads/media/82/6yl51n3qie.jpg/
 
/uploads/media/82/npnjtf7n1n.jpg/
/uploads/media/82/svrechebrg.jpg/
/uploads/media/82/kyfzp6vq2w.jpg/
/uploads/media/82/6waqdh6by0.jpg/
/uploads/media/82/bg1uttju9q.jpg/
/uploads/media/82/bxxipgazay.jpg/
/uploads/media/82/dhkbpstljn.jpg/

Matěj Pokorný

Komentáře