Martin Taimr / Redaktor

Profil

Tvor též známý jako Bludný Holanďan. Po dekádě růstu v nizozemských močálech teď zapouští kořeny v české kotlině. Studuje na Právnické fakultě UK a pracuje v advokátní kanceláři. Mimo to ho baví poznávat. Vše. V celku i po částech. Po kostkách i nudličkách. V tekuté i pevné formě. Nejde mu jen o splnění sladké touhy. Zajímá jej i slast, co bolí, závrať, co jím otřese. Proto píše - aby spletici dojmů, které ze světa má, dokázal uchopit, nějak pojmenovat a poslat dajšímu zvědavci.

Telefonní číslo
  • +420 776 268 037

Publicistika

Próza