Mullet hunting

Vpředu byznys, vzadu party

První lov 
Druh Mulletů mě fascinoval již od samého dětství. Tato ohrožená stvoření vynikající majestátností a jedinečným vzezřením zkrátka dokážou učarovat každému milovníkovi fauny a flory. Když jsem se dozvěděl o Mullet huntingu, zaplnilo se ve mně to sžírající prázdno toužící po novém dobrodružství. Neváhal jsem ani minutu! 
 
Následující dvě hodiny čekání byly ve znamení odhánění parazitických bezdomovců od nástrahy za pomoci mýdlových bublin a pracovních nabídek. Vtom v protějším keři jemňoulince zapraskaly větvičky a já zatajil dech. Plaše z nich vystoupil opravdový macek! Měl dobrých šest stop v kohoutku, vanu, jejíž objem by mu mohly závidět plavecké bazény v Podolí a kňoura, kterým by ztrapnil i Salvadora Dalí. Byznys střižený přísně podle normy a vzadu mu vlála party hodná pravého alfa samce druhu Mulletus Naganons. Přiblížil se k lavičce s nástrahou a začal se krmit. Teď nebo nikdy! Tep se mi ztrojnásobil a já se stejnou frekvencí začal mačkat spoušť fotoaparátu. Mullet se vyplašil, ale to už jsem si prohlížel snímky tohoto překrásného exempláře v inkriminované pozici. 
 
/uploads/media/19/qwvpiw1rve.jpg/
 
Popis druhu
Mullet je tvor, o kterém víme jen velice málo. Vzhledem ke stupni ohrožení a konstantnímu úbytku mulettí populace je výzkum tohoto druhu téměř nemožný. Řada amatérských individuí, již se ve svých řadách mylně oslovují vědci, věří, že je Mullet příbuzný primátům a to konkrétně z čeledi lemurovitých. My ovšem víme, že Mullet je světové unikum a jediným jeho příbuzným je Skullet (tj. Mullet zcela postrádající byznys pozn. autora). Je tudíž živoucím důkazem teorie o panspermii. 
 
/uploads/media/19/4byue0q7gc.jpg/
 
Mullet je silně teritoriální tvor, který se zdržuje obzvláště rád v blízkosti vlakových nádraží, sportovních nonstopáčů a stánků s párkem v rohlíku. Mezi těmito stanovišti se pohybuje zdánlivě dle libosti v jakoukoli denní i noční dobu. Mezi kolegy lovci se tyto trasy označují jako revírní orbitaly. Teritorium opouští Mullet jen párkrát v životě a to zejména za účelem reprodukce. Často pozorovaným jevem jsou tzv. „Líbánky na Pálavě“. Samotné námluvy jsou velice zajímavé. Je to z velké části tím, že samičky tvoří pouze 12,3% mulletí populace. Námluvy začínají po skončení Synot ligy. Samci se shlukují kolem samičky a snaží se hrdelními zvuky a rychlým manévrováním předními běhy odehnat konkurenty. 
 
O kopulaci Mulletů moc nevíme. Jediné pozorování proběhlo na pornografických kazetách z 80. let minulého století, jež vznikly na území Německa. Na těch ovšem dochází ke křížení druhu s lidskou ženou. Mullet většinou prská, chrochtá a těžce oddechuje. Zajímavostí je, že křížení s lidskou rasou často vede k anomálii se sílou reportáží o katastrofách na TV Nova. Výsledek tohoto snažení je vždy legendární. Jmenujme například Jaromíra Jágra před mulletí dekapitací, Jana Kellera či dokonce Chucka Norrise. Vznikají tak bohužel i degenerovanější tvorové jako je Jirka Dolejš. 
 
/uploads/media/19/j1unpp8800.jpg/
 
Na úbytek mulletí populace mají vliv především rychle se měnící módní trendy, meliorace, globalizace a zánik sekáčů. U posledního jmenovaného důvodu ovšem dochází v posledních letech k jakési regeneraci díky hipsterům. Mullet je všežravec. Mezi jeho nejběžnější potravu zařazujeme pivo a uzeniny pod 6,90 za 100 gramů. V období strádání ovšem nepohrdne ani žábou či vypaseným mravencem. S libostí vyhledává těžce zapáchající potenciální potravu. Kolují zvěsti, že za vznikem olomouckých syrečků stojí právě Mullet, konkrétněji Mulletus Aromatus. 
 
/uploads/media/19/w7a7w9z85k.jpg/
 
Mulleti jsou sice otužilí, ale i u nich se vyvinula potřeba nosit oblečení. To si opatřují buď z kožešin zvířat uhynulých na silnici, či z již zmíněných sekáčů. Evoluci mohou poděkovat za vrchní oblek ze zrohovatělé kůže obojživelníků slepené mízou ze stromů, který nazýváme jeaska. Při nedostatku ochlupení si ze stejného materiálu často vyrábějí i bederní roušky. Mulleti jsou bezpochyby bytosti krásné, citlivé k okolnímu světu a náchylné na jakékoli zásahy do něj. Už jen kvůli jejich nevinnosti stojí za to si jich vážit a chránit je.
 
/uploads/media/19/k52tzzvexr.jpg/
 
 
Zroje fotografií: http://theberry.com/2013/09/18/lets-sit-back-and-ponder-the-mullet-mullet-over-if-you-will-19-photos/
                           http://media.novinky.cz/129/71295-original1-jaxht.jpg

Konstantinos Tsivos

Komentáře