Chybění

Je to co chybí?

Od té doby co králík utekl
nikdo v domě nezavřel okna
Všichni doufali  že se králík vrátí
a oni jej naleznou stočeného na svém místě v lednici
jako by se nic nestalo jako by nikdy nechyběl
Jenže se blížila zima
a někteří sousedé si začali stěžovat na prochladlé klouby
Věděli že bez králíka se okna nezavřou
netušili ani jestli zima vůbec přijde
přesto setrvávali v tetelení
a zoufalém reptání
Jednoho rána se rozezněl zvonek ještě za tmy
Ode dveří ke dveřím putovala petice za králíkův návrat
Podepsali všichni i ti kteří se s králíkem osobně nikdy nesetkali
Večer se už vědělo že petice vyzní do ztracena
 
A přituhovalo
 
Jeden starší občan přivedl do domu svou rodinu
Všecky ženy byly plačky
Domem prosáklo táhlé sténání
Muži dleli na půdě rozesazeni po obvodu rodinného kruhu
Právě mluvil nejmladší:
Vydáme se na výpravu králíka vysvobodíme a vrátíme jej zpět kam patří
a od nepaměti patřil
Starší opáčil:
A co když králík nežije co potom?
Uvědomme si že víra v králíkův návrat je to jediné co nám zbývá
Přiznejme králíkovi božství
Nejmladší:
Odmítám v králíka uvěřit
Nikdo mě nepřinutí uvěřit v něj
Abych uvěřil musím jej chytit
 
Ostatní už nemohli tuto debatu dále poslouchat
odebrali se za svými ženami a přidali se ke štkaní
 
a pak nejmladší zestárl
a okny dokořán
zima stále nedorazila
 

Vojtěch Vacek

+420 739 306 733 /

vojtavacek@email.cz

Profil

Komentáře