Útěk ze skutečnosti

Krátké zamyšlení v noci plné energie

Smráká se.

Na město tiše dopadají kapky deště.

Okno se zamlžilo, je stěží vidět ven.

Rozbitý věšák upouští na zem kabát, jenž měl chránit

a klika vedlejších dveří zvolna otevírá nespatřená tajemství jiných světů.

Pokoj se zvolna začíná jevit malý a těsný oproti krajům za onou oponou.

Ani hudba, hrající z gramofonu, pamatujícího ty slavné zašlé děje, mě neudrží na místě a neodhrnout tu tenkou clonu rozdělující naše dva světy.

  -Vykročím vpřed.

Vše je tady tak jiné.

Jsou vidět neznámé hvězdy, daleká slunce.

Ač zemská tíže ztratila moc a já mohu létat, propadám se hlouběji do tohoto světa.

           - Objevil jsem kraj svobody

           - vstoupil do sebe sama.

Komentáře