Pouliční lampa

...tichá ulice v dešti

Pouliční lampa slabě problikává do rytmu deště, jenž buší do louží a zvolna zaplavuje ulici.
Muž v černém klobouku si pod ní vychutnává jeho poslední cigaretu. Levou nohou se opírá o hladinu kaluže za okrajem chodníku. Když dokouří, zahodí vajgl k zemi a vydá se ulicí k jejímu vzdálenějšímu konci. 
Měsíční svit se opírá o záda jeho kabátu. Z mužovy hlavy vypadl šedivý vlas, který se zachytil na látce a teď zářivě koketuje s měsícem, jeho vrstevníkem.
Muž míjí mladou slečnu venčící psa. Mlčky pozdraví a pokračuje dál v cestě. Pes si při močení na lampu, která už sotva svítí, všimne jediného vlasu na mužově kabátě. Mocně zaštěká. Muž na to nereaguje. Zvíře se tedy vytrhne slečně z rukou a s hlasitým štěkotem běží za siluetou kabátu.
Když najednou lampa úplně pohasne. V temné ulici je slyšet jen marný štěkot psa a déšť, který už také ztrácí na intenzitě.

Komentáře